Faberge Ball


Kujunenud olude ja paljude sooviavalduste tõttu lükkub Faberge Ball edasi 2018 aasta kevadesse.

Because of the circumstances and many requests, the Faberge Ball is delayed until the spring of 2018.

Из-за обстоятельств и многих просьб, Фаберже Бал откладывается до весны 2018 года.Arhiiv / Archive / Aрхив

Toetajad / Supporters / Мероприятие поддерживаютKoostööpartnerid / Partners / Партнёры.